KAAVOITUKSEN KYLÄILTA 11.1.2018

KAAVOITUKSEN KYLÄILTA 11.1.2018

KAAVOITUKSEN  KYLÄILTA  

kaikille  Kankainen  –  Ruuhimäki  alueen  asukkaille

 

Torstaina  11.1.2018  klo  18.00
Kankaisten  koululla

 

Kankainen­‐Ruuhimäki  ­‐alueella  ei  ole  voimassa  olevaa  yleiskaavaa.
Kaavoituksella  voidaan  tukea  alueen  elinvoimaisuutta  ja  luoda
mahdollisuuksia  väkiluvun  kehitykselle.

 

Kyläillan  aikana:

­‐ tiedotetaan alueella mahdollisesti käynnistyvästä kaavoituksesta

­‐ kuulostellaan maanomistajien mielenkiintoa kaavoitukseen

­‐ keskustellaan ja kootaan ajatuksia alueen kehittämisestä
lähtötiedoiksi  kaavan  valmistelua  varten:

Minne  asumista?

Millaista  asumista?

Rakennuspaikkatoiveita?

Minne  työpaikkoja?

Minne  palveluita?

Miten  maisema  ja  rakennetut  kulttuuriympäristöt
huomioidaan?

Onko  alueella  luontoarvoja?

Missä  tarvitaan virkistysalueita?

Yleiskaavalla  osoitetaan  alueen  maankäytön  pääperiaatteet.  Kaava  on  mahdollista
laatia  keskeisten  kyläalueiden  osalta  MRL  44  §:n  mukaisesti  siten,  että  sen
perusteella  voidaan  myöntää  rakennuslupia  tavanomaiselle  kyläympäristöön
sopivalle  asuinrakentamiselle  ilman  suunnittelutarveratkaisua.

Paikalla:  Tuomo  Järvinen  ja  Minttu  Kervinen  FCG:stä  sekä  Jukka
Paalanen  ja  Ville  Vähätiitto  Toivakan  kunnan  teknisestä  toimesta

Kahvitarjoilu,  TERVETULOA  MUKAAN!

Järjestää  Toivakan  kunta,  Kankaisten  kyläseura  ry  ja  Ruuhimäki-­‐Seura  ry